Stöd vår verksamhet – bli medlem!

Åttersrud kort avstånd (3)

Ett medlemskap kostar 150 kr per hushåll.

Summan betalas in på bgnr: 5108-9449.

Meddela oss namnen på samtliga personer över 18 år

så det blir rätt i vår medlemsmatrikel.

Har du ny adress eller e-postadress, meddela oss även detta!

Vår bygd behöver ditt stöd – Välkommen Du också!