Styrelse

För att komma i kontakt med styrelsen, maila till info, alternativt webmaster.

DSC_0849            DSC_0847
Ordförande                               Vice ordförande (M)
Boel Carlsson
                           Kerstin Anderson Carlsson

DSC_0858               DSC_0875

Kassör                                          Vaktmästare
Ingvar Håkansson  (C)             Sven-Göran Svensson

DSC_0869               birgitta larsson

Sekreterare                                   Ledamot

Marianne Larsson                    Birgitta Larsson


DSC_0835              DSC_0839

Ledamot                                         Ledamot
Louise Andersson 
                        Linda Carlsson

DSC_0871              DSC_0863

Ledamot                                    Ledamot

Thore Johansson                            K-G Wikström (S)

DSC_0829

Ledamot                                            Ledamot

Håkan Johansson                           Åsa Edvardsson  (C)

maggan

        Webbmaster

Margaretha Valdemarsdotter